Čvrstoća i fleksibilnost tračnih testera

Kvalitet koji ujedinjuje preciznost i pouzdanost, premium-kvalitet površine testera, najviša dimenzionalna stabilnost, kao i širok dijapazon ponude širina i deblina tračnih testera (u individualizovanu dužinu)

Uopšteno o tračnim testerama

Tajna uspješnog rezanja drveta tračnim testerama leži u međuzavisnosti sljedećih faktora: čovjek, mašina, testera i novac Troškovi testere i njeno održavanje, iznose kod prosječnih strugara