Uopšteno o tračnim testerama

Tajna uspješnog rezanja drveta tračnim testerama leži u međuzavisnosti sljedećih faktora: čovjek, mašina, testera i novac Troškovi testere i njeno održavanje, iznose kod prosječnih strugara koje režu meko drvo oko 1% ukupnih troškova. Kupovina testere iznosi tek 0,1 % ukupnih troškova. Zato novac utrošen za kvalitetnu testeru ima direktan uticaj na troškove drvne sirovine, iskorištenost, …

Uopšteno o tračnim testerama Read More »